Dzieci Maryi

Dzieci Maryi spotykają się w każdą sobotę przy kościele w Piotrowcach Dolnych o godz. 11.00

Animatorki: Alina Droszczk, Elżbieta Sznel

  1. Mirosława Piotrowska
  2. Jana Kuczak
  3. Jana Buganiuk
  4. Alona Bugniuk
  5. Sierioża Buganiuk
  6. Alina Juraszczyk
  7. Diana Juraszczyk
  8. Mietek Piotrowski
  9. Andrzej Droszczak
  10. Nastia Twardowska