WSPÓLNOTY Dzieci Maryi
Poniedziałek, 12 listopada 2018 roku        

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi spotykają się w każdą sobotę przy kościele w Piotrowcach Dolnych o godz. 11.00

Animatorki: Alina Droszczk, Elżbieta Sznel

  1. Mirosława Piotrowska
  2. Jana Kuczak
  3. Jana Buganiuk
  4. Alona Bugniuk
  5. Sierioża Buganiuk
  6. Alina Juraszczyk
  7. Diana Juraszczyk
  8. Mietek Piotrowski
  9. Andrzej Droszczak
  10. Nastia Twardowska
Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.
- STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI