MAŁY KATECHIZM Dwa przykazania miłości
Wtorek, 19 listopada 2019 roku        
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm!
- JAN PAWEŁ II