MAŁY KATECHIZM Cztery cnoty główne
Czwartek, 17 października 2019 roku        
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.
Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.
- STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI