MAŁY KATECHIZM Anioł Pański
Poniedziałek, 30 marca 2020 roku        
V: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.
R: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
V: Oto ja służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
V: A słowo stało się ciałem.
R: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
V: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R: Amen
Jeśli chcesz coś koniecznie zachować - puść to. Jeśli jest twoje, wróci do ciebie i zostanie przy tobie, jeśli zaś nie, to znaczy, że nigdy twoim nie było i będzie ci i tak odebrane.
- JAN PAWEŁ II