MAŁY KATECHIZM Anioł Pański
Czwartek, 19 lipca 2018 roku        
V: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.
R: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
V: Oto ja służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
V: A słowo stało się ciałem.
R: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
V: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R: Amen
Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!
- JAN PAWEŁ II